TOPLANTI YERİ

:

TELEKONFERANS

TOPLANTI TARİHİ

:

19.12.2012

TOPLANTIYA KATILANLAR

:

Gökmen Ortaç, Merter Ortaç, Ertan Köseoğlu, Berk Özdemir, Şebnem Yıldırımoğlu

GİRİŞ

19 Aralık 2012 tarihinde ’yönetim kurulu’ toplantısı telekonferans ile gerçekleştirilmiştir.

KONULAR

 1. 26 Aralık 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Klinik Araştırmaların geleceği konulu panele SAKDER olarak ’yönetim kurulu’ başkanımızın yapacağı sunumun detayları ile ilgili görüşüldü. SAKDER’in hazırlayacağı sunumun panel öncesinde Hilal İlbars ile paylaşılıp paylaşılmaması değerlendirildi. Sunumun paylaşılmaması ve sadece kooperasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması için sözlü olarak Hilal Hanım’ dan Gökmen Bey aracılığı ile görüş alınmasına karar verildi.
 2. Dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen telekonferanslara katılımın çok düşük olması konusu görüşüldü. Bu katılımın arttırılması için neler yapılması gerektiği tartışıldı. Toplantı tarih ve saatinin seçenekli olarak gönderilmesi önerisi geldi. Bu toplantıları üyeler içinden birinin organize etmesi sağlanabilir. Böylelikle ’yönetim kurulunun bir talebi gibi algılanmasının önüne geçilebilir. Bu konu ile ilgili ileri değerlendirmeler yapılmaya devam edecek.
 3. Elektronik başvuru yöntemi ile ilgili Şebnem Hanım’ın yurt dışından alacağı geri bildirimlerin 10 Ocak 2013 sonrasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
 4. Online eğitimler ile ilgili yöntem ve yapılması gerekenler görüşüldü. Ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapıldığı ile ilgili Berk Bey’in tecrübeleri dinlendi. Türkiye’de online eğitim işini yapan bir iki firmanın olduğu, ancak bu firmaların da hazırladığı bütçelerin çok yüksek olduğu bildisi Berk Bey tarafından paylaşıldı.
 5. Klinik Araştırmalar Derneği tarafından bildirilen eğiticinin eğitimi ile ilgili Nisan ayında Ankara’da olacağı görüşüldü. Bu eğitime katılan kişilerin Klinik Araştırma eğitimi verebileceği ancak eğitimin kapsamı ile ilgili bir bilginin henüz olmadığı Gökmen Bey tarafından iletildi.

Berk Bey, Klinik Araştırmalar Derneğine metodolojik olarak destek olabileceğimizi iletti.

Konunun detayları ile ilgili Klinik Araştırmalar Derneği ile bir toplantı yapılmasının faydalı olacağı görüşünde birleşildi. Eğitimin Klinik Araştırmalar Derneği tarafından verilmesi, ölçme değerlendirmesinin de SAKDER tarafından yapılması fikrinin Klinik Araştırmalar Derneği ile paylaşılmasının iyi olacağı Berk Bey tarafından iletildi.

 1. Türkiye’deki SAK’lar ile ilgili isitatistik verilerinin toplanabilmesi için Berk Bey tarafından hazırlanmış olan anket ile ilgili görüşüldü. Gökmen bey konunun takibini yapıyor olacak.
 2. 2013 senesinde yapılacak olan Klinik Araştırmalar Kongresi için basılı materyallerin tekliflerinin son durumu görüşüldü. Bir kaç gün içerisinde netleşeceği bilgisi Berk Bey tarafından verildi.
 3. Güven Arttıran Bey’e yapılacak olan ziyaretin randevusu izinde olduğu için alınamadı bilgisi Ertan bey tarafından iletildi. Ertan Bey randevunun en kısa sürede alınacağını ve ’yönetim kurulu’ ile paylaşacağını iletti.
 4. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve İstanbul Klinik Araştırmalar İnisiyatifi ile en kısa sürede SAKDER ’yönetim kurulu’ olarak toplantıların organize edilmesinin önemi Gökmen Bey tarafından vurgulandı.
 5. Klinik Araştırmalar Derneği tarafından yeni yönetmeliğin tartışılacağı toplantıda, SAKDER’ den talep edilen yeni yönetmeliğe SAK bakışı konulu sunum hakkında görüşüldü. Bu talebin SAKDER açısından önemli olduğu hakkında görüşüldü.
 6. Dernek üyelerine Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapılacak olan mutat toplantıların gündeminin belirlenmesi için mail atılması hakkında görüşüldü.
 7. SAKDER tarafından aylık olarak hazırlanacak olan newsletter’ın SAKDER internet sitesinde yayınlanması görüşüldü. Gökmen bey ocak ayının ilk haftasında yayınlanacak şekilde bir newsletter’ın hazırlıklarının yapılmasının iyi olacağını iletti.
 8. Berk Bey’in Sayman olarak internet bankacılığı başvurusu yapabilmesi için yapması gerekenler hakkında görüşüldü.
 9. Komisyonlar hakkında görüşmek için yüzyüze bir toplantı yapılmasının daha sağlıklı olacağı Gökmen Bey tarafından iletildi. Komisyonların görev tanımlarının ve komisyonda görev alacak kişilerin nasıl belirleneceğinin önemli olduğu vurgulandı. Özellikle komisyonların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için tüm dernek üyelerinin iş gücü olarak destek vermesinin gerekliliği görüşüldü.

Toplantı notlarını pdf olarak indirmek için tıklayın…

2016-10-12T14:18:00+00:00