9 Mart 2012 – Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

 

Sayın Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 7 Mart 2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik çerçevesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hizmet birimleri aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir:

  1. İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı,
  2. Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı,
  3. Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı,
  4. Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Başkan Yardımcılığı,
  5. Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı.

Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı biriminin görevleri arasında,

  • Kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek, fiyatlandırma ve mali etüt çalışmalarını yürütmek ve
  • Ruhsata esas ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat takibi yapmak

sayılarak fiyatlandırma işlemlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, “Kurumların merkez teşkilatlarının ortak hizmet birimleri ve görevleri” başlıklı 12. maddesinde, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, ortak hizmet birimleri arasında sayılarak bu hizmet birimi altında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın,  ilaç ve kozmetik ürünlerin üretim yerlerinin ve ecza depolarının denetim hizmetleri ile ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini ve tüketici şikâyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürüteceği ifade edilmiştir.

SAKDER

2012-03-09T15:15:42+00:00