TİTCK Ziyareti ile ilgili Yönetim Kurulu’nun mesajını okumak için…

Değerli SAKDER Üyeleri,

20 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Zümrüt Salonu’nda Klinik İlaç Araştırmaları’nda Bilgi Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen toplantıya, Kurumu temsilen Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ecz. Hilal İlbars’ın önderliğinde tüm birim sorumluları katılmıştır. SAKDER üyesi 16 firmanın katıldığı toplantı gündeminde, yeni yürürlüğe giren yönetmelik ve buna bağlı kılavuzlara ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Üyeler tarafından son derece olumlu karşılanan toplantının daha sık aralıklarla ve düzenli olarak yapılması toplantı sonunda ortak görüş olarak Dernek Yönetim Kurulu üyelerine iletilmiştir.

Bu bağlamda, bugüne kadar SAKDER’e her türlü iletişim kanalının açılmasında sürekli destek olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Chaz Kurumu’na teşekkürü bir borç biliriz. Dernek Yönetim Kurulu olarak ortalama ayda 2-3 ziyaretimize sürekli kapılarını açık tutan Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanlığı’na Başkanı ve çalışanları nezdinde müteşekkiriz. Sektörel sorunlarımızı dile getirmemize olanak sağlayan, açık yürekli ve şeffaf idareleriyle her türlü soru ve sorunlarımızı kayda alan Kurum’un, yönerge ve yönetmeliklerin daha iyi bir noktaya ulaşmasında SAKDER görüşlerine vermiş olduğu önem hepimizi memnun etmektedir.

Yönetim Kurulu olarak, müteakip toplantıların düzenlenmesinde de aynı hassasiyet ve özende bulunulacağından şüphe duymamamız nedeniyle tüm üyelerimize bu tip toplantıların tertiplenmesinde her zaman gayret göstereceğimizi bildirmek isteriz.

Tüm üyelere eşit, adaletli ve açık yönetimi itibariyle tekrar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

SAKDER Yönetim Kurulu

2013-07-02T11:01:29+00:00