Ticarette Teknik Engeller Çalışması Hk. [Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından]

Sayın Dernek Yetkilileri, 

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında  ülkemizin kalite altyapısı alanında yürüttüğü  uluslararası çalışmalarda etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanması hedeflenmekte  ve ihracatımız açısından önem taşıyan ve ticarette teknik engellerin yoğun olarak kullanıldığı pazarlara girişin kolaylaştırılması ve desteklenmesi amacıyla, ilk aşamada teknik engellerin (Tarife Dışı Engeller) tespit edilmesi öngörülmektedir. Daha sonra, bu alanda hedef ülke, bölge ve pazarların tespit edilmesi , kısa ve orta vadede gerçekleştirilecek girişimler için bir yol haritası belirlenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin de yer aldığı Ticarette Teknik Engeller Komitesi ve Çalışma Grubu oluşturularak çalışmalara başlanmıştır. 

Bu çerçevede; sektörünüzle ilgili olarak ihracat esnasında teknik engel niteliğinde karşılaştığınız problemler varsa  10.07.2013 (Çarşamba) saat 10.00’a kadar tuba.durmaz@sanayi.gov.tr ve filiz.sayar@sanayi.gov.tr e-posta adreslerine gönderilmesi hususunu arz/rica ederim.

Saygılarımla,

Tuba Durmaz

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Şubesi

e-mail: tuba.durmaz@sanayi.gov.tr

Tel: 0312 201 55 43

2013-07-05T14:49:40+00:00