Sanayi Bakanlığı tarafından “İlaç Sanayi Teknik Komitesi” kurulması düşünülmekte olup, bu kapsamda SAK’ların da görüşleri sorulmaktadır.

Sözü edilen komitenin oluşturulabilmesi için hazırlanan tebliğ taslağı ektedir. Bu husustaki görüşünüzün 14 Haziran 2013 tarihine kadar 0312 201 55 64 nolu faksa ve Filiz SAYAR (Tel: 0312 201 55 46, e-posta: filiz.sayar@sanayi.gov.tr), İrfan Elmacı (Tel: 0312 201 55 32, e-posta: irfan.elmaci@sanayi.gov.tr) adreslerine e-posta ile gönderilmesi hususunda gereği arz edilmektedir.

Dokumanın tamamı için tıklayın…

2013-06-13T09:09:52+00:00