Notlar


ASCRO – Annual General Meeting – Stockholm – 2 Aralık

EUCROF General Assembly – Stockholm – 3 Aralık

EUCROF Genel Kurulu İsveç’in Başkenti Stockholm’de 3 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Türkiye adına SAKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Merter Ortaç katıldı.

Derneğimiz Kurucu Başkanı ve bir önceki dönem Başkanlık görevini yürütmüş, EUCROF’a derneğimizin üye olması için önemli çabaları olan Doç. Dr. Murat Hayran’ın acı kaybı EUCROF Başkanı Stefano Marini tarafından EUCROF üyelerine iletildi ve SAKDER’in derin üzüntüsü bir dakika sessizlik içerisinde üyelerce paylaşılarak toplantıya başlandı.

Toplantıya yeni üye adayı Yunan SAK Derneği HACRO’nun üyeliğe kabülünün oylamaya sunulmasıyla start verildi. 21 oy ile HACRO’nun üyeliği kabul edildi. Bu katılımla birlikte EUCROF üye sayısı 11’e ulaştı.

İlk sunum Dagmar Chase tarafından EUCROF’un 2013 etkinliklerinin tanıtımıyla gerçekleştirildi. EUCROF’un genişleme politikası değerlendirildi ve yeni üyelerin katılımından duyulan mutluluk dile getirildi. Siyasi Avrupa Birliği’nden, Coğrafi Avrupa Birliği’ne doğru kayan genişlemenin son halkalarından biri olan Ukrayna’nın üyeliğinin değer kattığının altı çizildi.

İdari faaliyetlerde Başkan Stefano Marini ve idari sekreterlik görevini yapan Paola Portera’nın katkılarının ne kadar büyük önem taşıdığı vurgulandı.

15 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren SÇY’lerin genel içeriğinden bahsedildi ve kalite yönetimine verilen önem değerlendirildi.

Mali portre ile ilgili olarak bir finansal danışmanın seçildiği, önceki yıllara dair vergi beyannamelerinin yapıldığı ve banka hareketlerindeki gelişmelerin verdiği mutluluk paylaşıldı.

EUCROF’un imajını güçlendirmek için yapılan faaliyetlere örnek olarak 4-6 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen DIA Amsterdam etkinliğine yapılan katılımda çalışma gruplarınca sunulan posterler ve sunumlar gösterildi.

Derneğin farkedilirliğini arttırıcı diğer etkinliklerin başlıcaları ise şu şekilde özetlendi;

– 8 Mart 2013 tarihinde Late Phase – Çalşma Grubunun Amsterdam’da gerçekleştirdiği konferans

– 18 Nisan 2013 tarihinde EUCROF . RIPPS . EMA Konferansı
(Methodological Approaches to overcome the challenges of Drug Evaluation in Children)

– 7-9 Ekim 2013 tarihinde Brüksel’de düzenlenen EUCROF Konferansı
– Nordic Life Science dergisinde yayımlanan Collaborations with Patients Organizations (Stefano Marini) makalesi. (syf. 38) (Şubat 2013)

Eğitim alanında yapılan Webinar faaliyetleri değerlendirildi. Medikal Cihaz Çalışma Grubunun düzenlediği webinara gösterilen ilgiye yönelik olarak katılımcı sayısı olan 97 rakamı paylaşıldı. Bu rakamın üye sayısından fazla olduğunun altı çizildi.

İletişim alanında; aylık gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Telekonferansları ve Yönetim Kurulu – Ülke Delegeleri Telekonferansları ile Eylül 2013 itibariyle hazırlanan ilk newsletter faaliyetler olarak açıklandı. Yüzyüze gerçekleştirilen faaliyetler ise şu şekilde;

–  4-6 Mart DIA Amsterdam
–  Haziran – Yönetim Kurulu toplantısı – Münih
–  2-3 Aralık – Genel Kurul – Stockholm

Bu faaliyetlere çalışma gruplarının yapmış olduğu yüzyüze toplantıların dahil olmadığı ve her sene bu rakamın arttırılmaya çalışıldığı görüşüldü.

Japon CRO Birliği, JCROA’nın 20. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Başkan Stefano Marini’nin EUCROF perspective on the present and future of CRO world development adlı yazısının JCROA ya gönderildiği ve 7 Ekim tarihinde Brüksel’de temsilcilerle yapılan yüzyüze görüşme aktarıldı.

Çin Hükümeti’nin Başkan Stefano Marini’yi daveti üzerine Çin’de katılmış olduğu bir seri toplantılar hakkında bilgi verildi. Toplantıların Temmuz ayında gerçekleştirilmil olduğu ve Çin’in son yıllarda göstermiş olduğu sektörel hareketlenmenin sonuçlarının değerlendirildiği bildilrildi.

Finlandiya – Norveç – Rusya – Bulgaristan – Romanya ‘nın EUCROF genişleme alanlarından olacağı, MENA – ABD – Avustralya – Brezilya ve Arjantin ile görüşmelerin olduğu iletildi.

2014 için Genel Konferans’ın İstanbul’da yapılması önerisi SAKDER temsilcisi Merter Ortaç tarafından sunuldu ve toplantının ilerleyen programında ayrıca değerlendirilmesi önerildi.

İkinci Sunum Christophe Golenvaux tarafından İletişim Çalışma Grubu adına gerçekleştirildi.
Grubun amaçları ve faaliyetleri aktarıldı. EUCROF sekreteri Paola Portera’nın web sayfasının güncellenmesi hususunda destek vermesi gerektiğine karar verildi. İkinci olarak YouTube’un daha etkin kullanımının mümkün olup olamayacağı hususunda görüşler paylaşıldı. Buna yönelik olarak Başkan ve Başkan Yardımcısının EUCROF u tanıtıcı videolarının YouTube da paylaşılabileceği değerlendirildi.

Newsletter hazırlanmasıyla ilgili olarak da çeşitli sıkıntıların olduğu ve içerik hazırlanmasına yönelik destek alınması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantı yeni üye olan Yunanistan, Polonya ve Slovakya’dan gelen davetlilerin tanıtılması ile devam etti.  

Toplantıya öğle arası için verilen aradan sonra Amparo Alemany EUCROF’un mali durumu konusunda bilgiler paylaştı. Buna göre 2011 yılında 61 banka hareketi varken, bu rakam 2012 de 113’e, 2013 yılında ise 200’ün üzerine çıkmıştır.

2010 yılı sonunda hesaplarda 29.515 Euro var iken 2011 yılında bu rakam 39.257 Euro ya ulaşmıştır.
2013 yılında Kasım sonu itibariyle 82.586,91 Euro gelir yazılmış, hesaplarda ise 55.679 Euro ya ulaşılmıştır.

Mali görüşmelerin ardından  2014 yılında gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Toplantısının yeri Merter Ortaç’ın önerisiyle İstanbul olmak üzere oylamaya sunuldu. Fransa delegesi 2015’te Fransa’da gerçekleştirilecek olan EUCROF toplantısı ile Genel Kurul’un birleştirilmesi önerisinde bulundu.

Oylama neticesinde bir sonraki Genel Kurul’un 1-2 Aralık 2014 tarihinde SAKDER’in evsahipliğiyle İstanbul’da yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantının geri kalan bölümünde Çalışma Guruplarının faaliyetlerine yer verilirken, genel konular hakkında görüşlerin bildirilmesini müteakip toplantı oturumu sona erdirildi.


2014-02-03T14:24:49+00:00