Sayın Dernek Yetkilileri ve Üyeleri,

Bakanlığımızda Endüstriyel Ürünlerin Yurtdışında Yaptırılan Test ve Muayenelerini Ülkemize Kazandırılması amacıyla çalışma yapılmaktadır. 

Söz konusu çalışma çerçevesinde ülkemizde faaliyet gösteren ve ihracatta büyük paya sahip birçok firmaya ulaşılmıştır. 

Bu kapsamda, yurtdışında yaptırılan test ve muayenelerin ülkemize kazandırılması amacıyla yatırıma değer alanların tespiti için ilaç firmaları tarafından ülkemizde eksik görülen test ve muayenelerin envanterinin çıkarılması ve yıllara göre hem parasal hem de numune sayılarının değerlerinin yatırım odaklı olarak elde edilmesi önem arz etmektedir. 

Sonuç olarak ekte yer alan envanter tablosunun detaylı bir şekilde üyeleriniz tarafından işlenmesi ve işlenen verilerin tarafımıza iletilmesi önem arz etmektedir.

Tabloları 2 Temmuz 2013 tarihine kadar savasb@omega-cro.com.tr e-posta adresine iletilmesi, çalışmamızın ilerlemesine büyük katkı sağlayacaktır. 

Tablo için tıklayın…

Saygılarımla, 

Tuba Durmaz

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Şubesi

e-mail: tuba.durmaz@sanayi.gov.tr

Tel: 0312 201 55 43

2016-10-12T14:17:54+00:00