SAKDER Yönetim Kurulu adına 15 Mayıs 2014 tarihinde Klinik Araştırmalar Daire Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Merter Ortaç, Sayman Berk Özdemir ve Üye Ertan Köseoğlu katılarak yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelik taslağı üzerine SAKDER üyelerinin bildirmiş olduğu ve daha önce yazılı olarak Kurum’a bildirimi yapılmış olan görüşlerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Buna göre yeni taslağın ay sonuna kadar Bakanlığa sunulması beklendiği ve önümüzdeki ay yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bilgisi alınmıştır. SGK’nın ödemelerle ilgili görüşünün net olduğu, hiçbir ödemeye karışma yönünde bir tavrının olmayacağı ve bununla ilgili olarak da son söz olarak Kurum Başkanı’nın tekrar SGK ile görüşeceği bilgisi alınmıştır.

Kamu Hastaneleri Kurumu’na yapılan başvurularla ilgili olarak Kurum Başkanı’nın bu prosedürün kaldırılması yönünde bir talebinin olduğu ancak KHK tarafından kabul görmediği, bizlerin de mevcut sıkıntılarla ilgili görüş bildirmemiz üzerine Kurum Başkanı’ndan bu konu ile ilgili bir randevu talep etmemizin yerinde olacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim, KHK’ya yapılan başvurularda maalesef her birim ayrı bir talepte bulunmakta, Etik Kurul görüşü üzerine dahi görüş bildirmekte ve kurumlar arası tutarsız bir görüntüye neden olmaktadır.

Hastanelerin uygunluk yazılaır ile ilgili ilettiğimiz soru ile ilgili olarak da 2 yıllık bir geçiş süresinin konulacağı ve ilgili maddenin bundan sonra yürürlüğe girmesi planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nün ulusal veritabanının hazırlığı ile ilgili çalışmalarını hızlandırdığı ve SAKDER olarak da bu konuda tekrar görüş bildirmemizin faydalı olacağı bilgisi üzerine, Yönetim Kurulu’muz gayr-ı resmi bir öngörüşme için 21 Mayıs 2014 tarihinde saat 10.30’da Kurum’a davet edilmiştir.

2016-10-12T14:17:54+00:00