Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” nin Mart 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.

Editörün Önsözü

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hem pulmoner hem de sistemik bulguları olan karmaşık bir hastalıktır. Hastalıkla birlikte komorbidite ve mortalite riski ciddi oranda artar. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, KOAH’ın tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

Bültene ulaşmak için

2017-03-10T09:59:31+00:00