Klinik araştırmalarda “asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği” içeriği güncellenerek “bilgilendirilmiş gönüllü olur formunda bulunması gereken asgari bilgiler” adı ile 06.03.2017 tarihinde güncellenmiştir. Söz konusu belge Kurumumuz web sayfası Klinik Araştırmalar başlığı altında ve burada yer almaktadır.

İlgililere Önemle Duyurulur.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

2017-03-10T10:18:54+00:00