TİTCK 2 önemli duyuru yayınladı: İlk duyuruya göre Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Eroğlu 19.01.2017 itibariyle görevinden ayrılmıştır. Diğer duyuru ise Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına yapılan klinik araştırma başvuruları sırasında istenen bazı belgeler ile ilgili olup, 19.01.2017 tarihi itibariyle bazı belgelerin artık sunulmasına gerek duyulmamaktadır. Söz konusu belgelerin listesi aşağıda yer almaktadır.
Artık gerekmeyen belgeler:

BAŞVURU TÜRÜ BELGE ADI
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik (BY/BE) Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında araştırma ürünü ithal ürününün temin edildiğine dair beyan belgesi
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik (BY/BE) Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi Dekont
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik (BY/BE) Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi İmza sirküleri
Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV Klinik İlaç Araştırmalarının Değerlendirilmesi Klinik Araştırmalarda Verilerin Yayın Amaçlı Kullanılabileceğine Dair Beyan Belgesi
Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV Klinik İlaç Araştırmalarının Değerlendirilmesi Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacak)
Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV Klinik İlaç Araştırmalarının Değerlendirilmesi Dekont

 

Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV Klinik İlaç Araştırmalarının Değerlendirilmesi İmza Sirküleri

 

Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi Gözlemsel İlaç Çalışmalarında Verilerin Yayın Amaçlı Kullanılabileceğine Dair Yazı
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi Klinik Araştırma/Çalışmaya İlişkin Destekleyici Belge/Literatür
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi Araştırma Ürününe Ait araştırma Broşürü
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi Gözlemsel İlaç Çalışmaları Başvuru Formu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacak)
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi Dekont
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi İmza Sirküleri
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının Değerlendirilmesi CD/DVD
İlaç Dışı Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesi İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
İlaç Dışı Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesi Klinik Araştırmalarda Verilerin Yayın Amaçlı Kullanılabileceğine Dair Beyan Belgesi
İlaç Dışı Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesi Klinik Araştırma/Çalışmaya İlişkin Destekleyici Belge/Literatür
İlaç Dışı Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesi Uzmanlık Tezleri veya Akademik İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
İlaç Dışı Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesi Dekont
İlaç Dışı Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesi İmza Sirküleri
2017-01-27T13:59:02+00:00