2010-2015 arası, Güney Kore’de 4,000 klinik araştırma yapılırken, Tayvan’da 2,000 araştırma başlamış. Bu rakam Tayland’da 1000 civarı ama Tayland için hızlı bir değişim gözleniyor. Klinik araştırmalar Tayland’ın 2015 Gayri Safi Milli Hasılası’na (GSMH) 270 milyon dolar katkıda bulunmakta; bu da 2015 GSMH’nın %0.5’i ve uzun vadede ilaçlardan kaynaklanan geri dönüş 13.4 milyon dolar olarak hesaplanmakta.

Yazının tam metni için tıklayınız.

2017-03-10T09:46:10+00:00