Ankara’da TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Binasında 13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen çalıştaylarda Türkiye’de ARGE ve Klinik Araştırmalar tartışıldı. Çalıştaya KAD Yönetim Kurulundan Dr. Hamdi Akan, Dr. Aydın  Erenmemişoğlu ve Betül Erdoğan katıldı.

Aynı anda yapılan 3 çalıştayda AR-GE süreçleri tartışılırken, bir çalıştay Klinik Araştırmaların Önem konusuna ayrıldı. Çalıştaya Araştırıcılar, Kamu ve Sektör temsilcileri katıldı. Klinik Araştırmalar Çalıştayında ana başlıklar:

 1. Klinik Araştırmaların Önemi
  1. Araştırmacı yaklaşımı
  2. Kamu açısından
  3. Endüstri açısından 
 2. Türkiye’de Klinik Araştırmalar potansiyeli
  1. Teşvik mekanizması, Ar-ge kapsamına alınması için gerekli mevzuat değişiklikleri
 3. Ar-ge Değer Zincirinde Klinik Araştırmaların yeri
  1. Türkiye’de Pre-klinik İlaç Araştırmalarının Klinik Araştırmalara Katkısı, Konu ile İlgili Beklenti ve Önerilerimiz idi.

Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor konunun paydaşlarına iletilecek.

2017-04-19T00:53:02+00:00